Integrering på timeplanen

- I Modum må alle integrere seg. Du har ingen sjanser her uten å kunne norsk, sa de to utsendte fra Flyktningtjenesten i Modum da de gjestet sosialkunnskapsklassen.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Rune Johannessen og Bente Løkka fra Flyktningtjenesten i Modum var på besøk fredag morgen. De holdt foredrag om sitt arbeid med Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, og de fikk spørsmål fra elevene som for tiden jobber med integreringsspørsmål.

Må lære å bo i hus

Noe av det som overrasket elevene mest, var at Løkka og Johannessen jobber mye med botrening.

- Det er mange som kommer hit som ikke har bodd i hus før. Det er mye å lære hva gjelder strøm, ventilasjon og renovasjon. Kildesortering er totalt fremmed, sier Johannessen.

Ellers mener han og Løkka at språkopplæring og seinere utdanning er nøkkelen til vellykket integrering. De forteller at det er utfordrende nok for mange.

- Det blir vanskelig å lære norsk når du er analfabet på morsmålet ditt. Hvis du i tillegg er 40-50 år, er det kjempetøft, sier Johannessen.

Han legger til at det er godt utdannede mennesker som også kommer hit, og at det da er Flyktningtjenestens oppgave å sørge for godkjenning av kompetanse. Det er ofte en vanskelig og tidkrevende prosess.

- Må integrere seg

På spørsmål om det er andre integreringsutfordringer i Modum enn i Oslo, svarer Johannessen:

- I Oslo er det etablerte miljøer for nærmest alle nasjonaliteter, og der kan man kanskje ha en ålreit hverdag uten å kunne norsk. I en liten kommune som Modum blir du tvunget til å integrere deg.

Men hva legger vi egentlig i integreringsbegrepet?

- Holder det å ha en jobb og betale skatt, eller skal man helst gå i Marius-genser, spør Johannessen.

- Inviterer dere folk hjem?

Han snakker videre om at integrering er en toveisprosess, og at det dermed er avhengig av både innvandrerne selv og oss som allerede er her.

- Hvordan møter dere de nye som kommer? Inviterer dere folk med hjem? Det viser seg at det er utrolig vanskelig å få norske venner.

De to fra Flyktningtjenesten fikk også spørsmål fra elevene om historiene de får høre om, går inn på dem.

- Ja, det må gjøre det, men samtidig må man ha en viss distanse til alle skjebnene. En kan egentlig bruke opp hele seg selv på ett tilfelle, men da er det ikke noe igjen til de andre som trenger deg neste uke, sier Løkka og Johannessen.

Vi takker for besøket!


Publisert 16. februar 2015, oppdatert 6. april 2015.