Hvem tror du at du er?

Hvordan forsker man i slektshistorie? Elevene i 3STB har besøkt Statsarkivet, og mange av dem dro hjem med interessant materiale.

  • Av Hanne Martinsen

Elevene i 3STB besøkte Statsarkivet i Kongsberg tirsdag 3. mars. Klassen jobber med ei historieoppgave med tittelen «Min familie i historien». Hensikten med besøket var å finne kilder, tyde håndskrift fra gamle brev som elever hadde med, og søke i bygdebøker.

Oppvekst, krig og gårdshistorie

Et av formålene med denne oppgava er blant annet å bli bedre kjent med deler av sin egen familie, for å finne ut mer om opphavet til hva som har formet dem selv til det de er i dag. Og det er mange forskjellige emner elevene skal undersøke, fra å undersøke oppveksten til besteforeldre, gårdens historie, deltakelse under den andre verdenskrigen, livet på reise utafor Norge, besteforeldre og oldeforeldre som har kommet til Norge fra mange verdensdeler.

Interessant materiale

Ved Statsarkivet fikk elevene en kort innføring i hvordan de kunne forske i slektshistorie og hvilke utfordringer de kunne møte på underveis. Mange av elevene dro fra Statsarkivet med materiale de kan bruke i arbeidet videre med oppgava si, men samtidig en erfaring om at det kan være vanskelig å finne de rette kildene og å tyde håndskrift i kilder fra 1800-tallet. 


Publisert 5. mars 2015, oppdatert 6. april 2015.