Beskjeden bondespire

Han skryter ikke av stipendet på 10000 kroner. Ola Haga (17) skal bli bonde, og pengene går trolig til investering i landbruket.

  • Av Ingvild Stegane Strandbråten

Lite fravær, god framgang, interesse for landbruket og deling av kunnskap i klassen er noe av det Ola Haga selv trekker fram når han får spørsmål om hvorfor akkurat han fikk naturbruksstipendet.

Nylig fikk han tildelt stipendet på 10000 kroner under 59 grader topptur 2015 (konkurranse mellom naturbruksskolene i Buskerud). Stipendet blir gitt av landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Buskerud og Landbruksselskapet i Buskerud. Stipendet forvaltes av et styre bestående av en representant for Fylkesmannens landbruksavdeling, en representant fra hver naturbruksskole og en representant fra prosjektet Velg Naturbruk.

Stipend Ola Haga

Lukket ørene

- Ble du overraska?

- De andre i klassen mente at det var jeg som kom til å få det, men jeg bare lukket ørene slik at ikke forventningene skulle bli for høye, sier Ola.

Han går på naturbruk vg1 og er svært så interessert i landbruk. Neste år skal han gå vg2 landbruk og deretter blir det to år som lærling før han kan kalle seg agronom.

- Hvis jeg kommer inn på vg2, da, sier den beskjedne bondespiren.

Stipend Ola Haga

Starter med ammekuer

Ja, for bondespire, det er han. Han bor på en gård der de driver med kyllinger. Fra neste vår blir det trolig ammekuer på gården, og det er unge Ola som skal ta seg mest av disse. Da kommer naturbruksstipendet på 10000 kroner godt med.

- Jeg får vel investere i landbruket, da, sier Ola som røper at han er flink til å sette av penger.

Han ser for seg at pengene går med til traktor eller kuer.

I dag jobber han så mye han kan på gården til en av lærerne, og her er han også hver onsdag i faget Prosjekt til fordypning (PFO).

Stipend Ola Haga

Kortreist mat

Ola er opptatt av at vi skal produsere mat i Norge, og han håper at det i framtida blir mer og mer kortreist mat.

- Vi kan ikke basere oss på import. Landene tar det de selv trenger først. I tillegg bør vi tenke på miljøet, så derfor er kortreist mat viktig, sier stipendmottakeren som tror landbruket kan bli bra dersom det får en ny minister.

Stipend Ola Haga

Kriterier for tildeling

1. Elevens(enes) utvikling av praktiske ferdigheter og kompetanse i bruk av redskap innenfor programfagene.

2. Elevens utvikling i prosjekt i fordypning.

3. Elevens(enes) holdninger til nøyaktighet, innsats og pliktoppfyllelse i sitt skolearbeid.

4. Elevens(enes) holdninger til og behandling av dyr og naturen, andre mennesker, medelever/ andre ansatte, lærere/ ledere og andre de må forholde seg til i sin skolehverdag. (god ambassadør)

5. Eleven kan kun motta stipend 1 gang i løpet av 3årig utdanning på videregående.

 

Vi gratulerer Ola Haga med stipendet – og med bursdagen i dag 2. juni!


Publisert 2. juni 2015, oppdatert 2. juni 2015.