Amerikabesøk

Klassen i samfunnsfaglig engelsk på vg3 har hatt besøk fra Minnesota i USA. Organisasjonen Fulbright deler kunnskap om USA i Norge.

Skrevet av Samuel Skretteberg og Yannick Skar-Lentze

Fulbright er en organisasjon som jobber med å skape felles forståelse mellom folk fra USA og andre land. Dette oppnår de ved blant annet å besøke skoler, og å dele erfaringer, kunnskap og ferdigheter. Det var deres norske avdeling vi fikk besøk av denne uken. Den norske avdelingen består av medlemmer som både er norske og amerikanske. De tilbyr også stipend og muligheter til å reise på utveksling mellom disse to landene, både for elever og lærere.

Store forskjeller mellom stater

Heather Bandeen er en av disse lærerne, og som en del av hennes utveksling reiser hun rundt og besøkte skoler over hele landet, inkludert Rosthaug. Hun lærte oss mye om amerikansk kultur og ga oss mye innsikt i hvordan det er å leve i USA. Vi lærte også en god del om forskjellene på de forskjellige amerikanske delstatene og landsdelene. Dette er kanskje noe mange ungdommer ikke tenker på, akkurat hvor stort USA er sammenliknet med Norge. Forskjellen på å bo i California og i Minnesota er nok mye større enn mange av oss tror, og dette var noe av det vi fikk et innblikk i.

Besøk av organisasjonen Fulbright.

Hvordan amerikanere ser på Norge

Gjennom en framføring på rundt to skoletimer fikk elevene høre om hvordan amerikanere ser på seg selv og forskjellene mellom amerikansk og norsk kultur. Vi fikk også vite en del om hvordan amerikanere ser på Norge, noe som var veldig interessant. Vi fant ut at måten amerikanere ser Norge på, er nokså annerledes enn inntrykket vi får gjennom TV, internett og diverse sosiale medier.

Heather Bandeen var veldig flink til å engasjere oss elever og å gjøre oss til en del av presentasjonen. Hun hadde en rekke morsomme aktiviteter i ermet, som var både morsomme og ikke minst lærerike.
I løpet av disse to meget innholdsrike skoletimene gikk elevene blant annet sammen i grupper, svarte på spørsmål, stilte spørsmål og så på forskjellige statistikker og lysbilder som Heather Bandeen hadde med seg.

Innvandring fra Norge
Noe som fanget vår oppmerksomhet, var en statistikk som handlet om innvandring i USA de siste 200 årene. Her fikk vi opplysninger om innvandring fra alle mulige land til USA. Blant disse var innvandringsstatistikk om Norge, og hvor mange nordmenn som hadde innvandret til USA i løpet av de siste 200 årene. Noe av de mest oppsiktsvekkende var hvor få nordmenn som bosetter seg i USA i dag sammenliknet med hvordan det var tidligere. Et annet eksempel er den voldsomme eksplosjonen USA har opplevd når det gjelder innvandring fra Mexico. Vi lærte at antallet meksikanere som innvandrer til USA, har mangedoblet seg de siste 30 årene.

Positiv opplevelse

Alt i alt var dette et flott avbrekk fra de vanlige engelsktimene. I tillegg til å være en veldig innholdsrik og lærerik opplevelse var det også veldig moro for de aller fleste elevene. Heather Bandeen var en veldig god vert, som var veldig flink til å holde sitt publikums engasjement oppe, samtidig som hun lærte bort masse interessant.     

Besøk av organisasjonen Fulbright.


Publisert 3. mars 2015, oppdatert 6. april 2015.