Søknadsskjema for internatplass skoleåret 2014 - 2015

Ttil deg som er interessert i å søke om internatplass ved Rosthaug videregående skole skoeåret 2014 - 2015.

Her finner du søknadsskjema.

Søknaden sendes snarest til ro...@bfk.no.

Svar på søknaden kan ikke ventes før tidligst i uke 32.


Publisert 25. juni 2014, oppdatert 23. november 2014.