Garasjeglede

Elever bygger stor garasje og skriver garasjebyggeoppskrift for mora til norsklæreren

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vg2 Byggteknikk har fått byggeoppdrag litt ovenfor Buskerud barneskole. Her bygger de garasje fra grunnen av. Det er en stor garasje med mange utfordringer  når det gjelder det byggtekniske. De får gjort mye forskjellig arbeid som gjør at de lærer fra mange kompetansemål.

Garasjeprosjekt 2BYA 13 14 Garasjeprosjekt 2BYA 13 14 
Sette inn vindu og bruke kappsag

I tillegg skriver hver elev en oppskrift i garasjebygging som en del av norskfaget. Instruksjonen skal ha forklaringer av arbeidsprosessen med bilder som viser hvordan det skal gjøres. Instruksjonen skal være så god at selv mora til norsklæreren kan bygge garasje etter oppskriften.

 

 

Garasjeprosjekt 2BYA 13 14 

Spikerpistol

Garasjeprosjekt 2BYA 13 14

Sette opp stillas

Garasjeprosjekt 2BYA 13 14

2BYA på oppdrag

 

Tekst og foto: Rune Sørensen


Publisert 7. januar 2014, oppdatert 18. februar 2014.