Skolens ledelse

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Rektor

Rektor

Knut Erik Hovde

Tlf.: 32 22 21 21

E-post: knut....@bfk.no

 

Assisterende rektor

Opplæringsleder TIP og BAT

Bjørn-Erik Buøen

Bjørn-Erik Buøen

Tlf.: 32 22 21 27

E-post: bjorn-er...@bfk.no

 

Personalleder

Opplæringsleder ST

Nina-Irén Røste

Tlf.: 32 22 21 22

E-post: nina....@bfk.no

 

Økonomi- og driftsleder

Elin Jenssen

Tlf.: 32 22 21 20

E-post: elin.j...@bfk.no

 

Studieleder

Opplæringsleder EL og ST

Fidjestøl

Øystein Fidjestøl

Tlf.: 32 22 21 19

E-post: oystein.f...@bfk.no 

 

Opplæringsleder ST og PB

Rune Sørensen

Tlf.: 32 22 21 25

E-post: rune.so...@bfk.no 

 

Opplæringsleder NA 

Ole Johnny Krokmogen

Ole Johnny Krokmogen

Tlf.: 32 22 21 29

E-post: ole.kro...@bfk.no

 

Opplæringsleder ID


Torkild Frøhaug

Tlf.: 32 22 21 24

E-post: torkild....@bfk.no

 

Opplæringsleder HO, SS og RM 

Kjersti Haslestad

Kjersti Haslestad

Tlf.: 32 22 21 26

E-post: kjersti.h...@bfk.no 

 

Tilretteleggingsleder

Hanne Solberg Ødegård

Hanne Solberg Ødegård

Tlf.: 32 22 21 23

E-post: hanne.solbe...@bfk.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 7. september 2018.