Mobbeteamet

Mobbeteamet hjelper elever som blir utsatt for trakassering og mobbing på Buskerud videregående skole. All jobbing i teamet bygger på skolens Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Vi som jobber i temaet, er John Arne Grøtterud som til vanlig jobber på TIP på begge avdelinger, og Eli Svarverud som jobber som rådgiver på Buskerud.

Om du er elev eller foresatt og er bekymret for en elev eller du selv eller barnet ditt føler seg mobbet eller trakassert, ta kontakt med en av oss. Vi kan treffes på følgende telefonnummer og e-post:

John Arne Grøtterud, telefon 959 74 049 eller john.gr...@bfk.no    

Eli Svarverud, telefon 948 52 756 eller eli.sva...@bfk.no         

Buskerud fylkeskommune på sine nettsider: Alle har rett til et godt skolemiljø


Publisert 6. mars 2014, oppdatert 12. november 2019.