VIP makkerskap

På Buskerud videregående skole bruker vi verktøyet VIP makkerskap for å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape inkluderende klasserom hvor færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er videre formulert i fem målsettinger.

VIP-makkerskap skal bidra til:

- en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole

- at elevene skal bli kjent med flere i klassen

- å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

- å øke elevers sosiale kompetanse

- å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

VIP makkerskap for elever

VIP makkerskap for foresatte


Publisert 13. august 2019, oppdatert 13. august 2019.