Skjema for startsamtalen til elev og foresatte

Dette skjemaet har også blitt sendt hjem i posten til alle Vg1 og Vg2- elever/foresatte i forkant av startsamtalene.

Samtaler om opplæringen og elevens utvikling har vi for å skape et godt samarbeidsforhold mellom hjem og skole, og vi ønsker å legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Samtalen skal gi deg veiledning og legge grunnlaget for et godt skoleår. Det er derfor viktig at dere er godt forberedt til samtalen.

Kontaktlærer kommer til å bruke skjemaet under for å ta notater fra samtalen, og innholdet er dekket av skolens taushetsplikt. Kontaktlærer vil beholde en kopi, en kopi gis til skolens rådgiver og elev/foresatte kan også be om en kopi.

Skjemaet som blir brukt kan du se her: 

Skjema for startsamtalen til elev og foresatte Vg1.pdf

Skjema for startsamtalen til elev og foresatte Vg2.pdf


Publisert 31. juli 2019, oppdatert 13. august 2019.