Publisering på skolens nettsider

Buskerud vgs har flere nettsteder. Noen ganger kan det være ønskelig å publisere tekst og bilder på Buskerud.vgs.no og på It's learning. Og noen ganger kan gruppene eller klassene opprette egne nettsteder som en del av undervisningen som f. eks. youtube.

Buskerud vgs’ faste nettsteder:

 

Offentlige nettsteder

  1. www.buskerud.vgs.no . Dette er skolens nettside der alle har lesetilgang. Skolens ledelse er ansvarlig for innholdet på nettsiden.
  2. Buskerud vgs. på Facebook. Dette er skolens offisielle facebookside der alle har lesetilgang. Skolens ledelse er ansvarlig for innholdet på denne facebooksiden.

 

It's learning

Dette er skolens læringsplattform der tilgangen er passordbeskyttet og har ulike begrensninger. Informasjon til elever legges ut på siden Elev-info på It's learning og er tilgjengelig for alle Buskerud vgs’ elever og ansatte. De ulike fagrommene er tilgjengelig for elevene i gruppa og for faglærer/assistent. Informasjon om den enkelte elev er tilgjengelig for eleven, elevens faglærer og kontaktlærer kan gjøres tilgjengelig for skolens ledelse. Foresatte har ikke tilgang til elevens It's learning-side dersom ikke eleven gir foresatte tilgang. Skolen kan ikke gi egne brukernavn og passord til foresatte.

 

SkoleArena

Dette nettstedet kommer man til via It's learning. Her registreres opplysninger om orden, atferd, fravær og termin- og standpunktkarakterer. Dette nettstedet er også passordbeskyttet med begrenset tilgang.


Publisert 31. juli 2019, oppdatert 13. august 2019.