Litt om Buskerud videregående skole

Vi skiftet navn til Buskerud videregående skole 1. august 2018. Skolen vår består av avdeling Rosthaug og avdeling Buskerud, og hele skolen heter altså Buskerud videregående skole.

I 1912 startet Buskerud landbruksskole, og i 1981 startet Rosthaug videregående skole. I 2003 ble vi slått sammen. Vi har ni utdanningsprogram på skolen vår. I tillegg har vi Alternativ opplæring for elever som trenger spesiell tilrettelegging. På skolen har vi nå rundt 650 elevplasser og 150 ansatte.

Vi har skole to steder i Åmot:

Avdeling Buskerud: Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Her har vi utdanningsprogrammene vg1 naturbruk, vg2 landbruk og gartnernæring, vg2 heste- og hovslagerfag, vg2 anleggsgartner og idrettsanleggfag, vg1 restaurant- og matfag, vg2 kokk- og servitørfag, vg1 bygg- og anleggsteknikk, vg2 byggteknikk, vg2 arbeidsmaskiner og alternativ opplæring.

Avdeling Rosthaug: Jellumveien 1, 3340 Åmot

Her har vi utdanningsprogrammene vg1, vg2 og vg3 studiespesialisering, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, vg1, vg2 og vg3 idrettsfag, vg1 helse og oppvekstfag, vg2 helsearbeiderfag, vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag, vg1 service og samferdsel, vg2 salg, service og sikkerhet, vg1 elektrofag, vg2 elenergi, vg1 teknikk og industriell produksjon og vg2 kjøretøy.

Kontaktinfo:

Telefonnummer: 32 22 21 00

Epostadresse: bu...@bfk.no

Nettadresse: www.buskerud.vgs.no

Facebook: Buskerud videregående skole - tidl. Rosthaug

Postadresse: Jellumveien 1, 3340 Åmot


Publisert 31. juli 2019, oppdatert 13. august 2019.