Skoleprogrammet VIP

Våre vg1-elever gjennomfører hvert år skoleprogrammet VIP. Det dreier seg om å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse.

Skoleprogrammet VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen) er et tiltak som retter seg mot vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Dette gjøres gjennom opplæring av skolens ansatte, samt gjennom samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste.

Les mer om VIP.


Publisert 24. februar 2015, oppdatert 10. august 2016.