Rådgivertjenesten

På Buskerud videregående skole er vi fire rådgivere.

I Jellumveien 1 finner du oss i 1. etasje, Bente Holm på rom B131, Aud Stormoen på rom B127 (i korridoren bak biblioteket). Eli Svarverud og Hanne Solberg Ødegård på avdeling Buskerud befinner seg i undervisningsbygget.


Her er Aud, Eli, Bente og Hanne.

Vi vil ha et nært samarbeid med kontaktlæreren din om faglige og sosiale spørsmål, og i tillegg kan vi blant annet hjelpe deg med:

• Råd og veiledning om utdanning og yrkesvalg/karriereveiledning
• Informasjon om Statens lånekasse
• Personlige og faglige problemer
• Formidling av kontakt med PPOT og andre hjelpeinstanser

Vi forsøker å være tilgjengelige for deg når du trenger å snakke med oss. Det er lurt å be om en samtale. Innimellom er vi ledige for «drop-in samtaler», og da har vi åpen dør. Du vil finne et oppslag i klasserommet, om hvordan du kan få tak i oss. Vi har taushetsplikt og er her for å støtte og hjelpe deg i skolehverdagen din.

Hvert år opplever vi at enkelte elever av ulike årsaker velger å skrive seg ut av skolen. Før denne avgjørelsen blir tatt, er det viktig at kontaktlærer og rådgiver har diskutert alternative løsninger sammen med deg.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 14. november 2019.