Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPOT)

Ansatte i PP-tjenesten, Caroline Gjesmoe og Eva Medbøen, kan du treffe på både avd. Rosthaug og på avd. Buskerud. De samarbeider med rådgivere, helsesøster, miljøterapeut, kontaktlærere og faglærere, men du kan også ta direkte kontakt dersom du føler behov for det.

PP-tjenesten har kontor i Jellumveien 1 på rom C268 (2. etg. C-fløy, til venstre i gangen). På Buskerud befinner PP-tjenesten seg i undervisningsbygget. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 28. august 2019.