Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPOT)

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ansatte i PP-tjenesten, Tryggve Hanssen og Eva Medbøen, kan du treffe i både Jellumveien 1 og på Buskerud gård. De samarbeider med rådgivere, helsesøster, miljøterapeut, kontaktlærere og faglærere, men du kan også ta direkte kontakt dersom du føler behov for det.

PP-tjenesten har kontor i Jellumveien 1 på rom C268 (2. etg. C-fløy, til venstre i gangen). På Buskerud befinner PP-tjenesten seg i undervisningsbygget. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 14. september 2018.