Nav-veileder

Kathrine Olivia Førde fra Nav Modum er Nav-veileder på Buskerud vgs.

Kathrine kan være behjelpelig med utenomfaglige utfordringer som for eksempel økonomi, bosituasjon og familieforhold.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

  • Samarbeide med skolen, rådgiverne og helsetjenesten om å finne løsninger for elever som står i fare for å avslutte videregående opplæring
  • Gi råd og veiledning om økonomi og rettigheter
  • Gi råd og veiledning om jobb og jobbsøk
  • Sørge for rask og tett oppfølging til ungdommer som dropper ut av videregående skole
  • Kartlegging av utfordringer knyttet til familie, bosituasjon og økonomi
  • Bistå med å få kontakt med for eksempel fastlege, rådgivere eller PPOT på skolen, psykisk helsetjeneste, Barnevernet, foreldre, Nav-kontor, politi eller andre.

På avd. Rosthaug sitter Kathrine i 1. etasje i C-fløyen vis a vis C-149 og vil være på dette kontoret mandag, onsdag og fredag. 

På avd. Buskerud sitter Kathrine på kontoret til PPOT på torsdager.

Kathrine kan kontaktes på telefonnummer 413 44 375, e-post eller via Elevtjenesten-appen om du ønsker en samtale eller et møte.

Åpningstider: 09-14.00.


Publisert 16. september 2018, oppdatert 22. august 2019.