Miljøterapeut

Martine Mazza, 26 år, utdannet vernepleier, er miljøterapeut på Buskerud vgs., og hun er tilgjengelig på avd Rosthaug hver tirsdag, torsdag og fredag gjennom skoledagen. Hun er også tilgjengelig i spisefri hver dag. Du vil se henne rundt i miljøet på skolen. Ellers vil hun etter hvert få kontor i 1. etasje i C-fløya (rett ved klasserom C149). Mandag og fredag er hun på internatet på avd. Buskerud.

Målet for skoleåret er at det skal bli flere aktiviteter for elevene å drive med; både inne og ute. Dette skal elevrådet og Martine jobbe for. 

Martine er tilgjengelig for alle. Det er bare å slå av en prat med henne om du skulle ha lyst eller behov. Send SMS eller ring Martine på 47 67 32 34.

Martine arbeider også to kvelder i uka ved skolens internat. Der arrangerer hun aktivitetskvelder for de som bor på internatet, samt at hun skravler med de som har behov for eller ønsker det.


Publisert 22. august 2019, oppdatert 22. august 2019.