Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen. De vil bli fakturert for manglende innleverte eller ødelagte bøker.

Her er boklister for skoleåret 2018-2019.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 12. august 2018.