Om fraværsgrensen og førerkort

Det er nye fraværsregler når det gjelder «lappen på bil». Vi minner ellers om fraværsgrensen og karaktergrunnlaget.

  • Av Øystein Fidjestøl

I år er det innført nye regler som gjør at når man skal ta lappen på bil, blir noe fravær godkjent som DOK10P, slik at det ikke teller på fraværsgrensen på 10 % (gjelder kun klasse B).

Dette er:

1. Glattkjøring på bane

2. 5 timers landeveiskjøring

3. 4 timers variert kjøring

Strammer inn på førerkortfravær

Alle disse tre kursene + kjøretid til og fra kurs, blir regnet som DOK10P. Dette er det obligatoriske i kjøreopplæringen. Selve oppkjøringen og teorieksamen er ikke tatt med i unntaket, og Utdanningsdirektoratet (UDIR) er meget klare på at dette skal regnes som det vi kaller UDOKM (meldt fravær som teller på fraværsgrensen). Fram til nå har vi hatt en litt mer lempelig praksis på eksamen og oppkjøring, men nå har myndighetene satt en stopper for den måten å tolke regelverket på.

Husk likevel at oppkjøring og teorieksamen i seg selv er helt OK for skolen, bare eleven selv passer på å ikke overstige 10 % i noe fag.

Varsel og fraværsprosent

Om man mister karakteren i 1. termin - la oss si en elev har 11 % fravær i et fag utenom fraværsregel, og siste fraværet kom etter mottatt varsel - får man IV. Men totalfraværet for året er halvparten av dette, 5,5%, så karakteren i 2. termin er det ingen fare med, så lenge ikke årsfraværet øker til over 10 % utover våren. Elever som har over 20 % fravær etter varsel allerede i 1. termin, bør søke seg ut av faget, søke om å fortsette som hospitant, og melde seg opp som privatist. 

Det er også viktig å huske på at en elev aldri har mistet karakteren i noe fag før eleven/hjemmet har mottatt varsel i faget, og nytt UDOKM eller UDOKU har oppstått. Ytterligere fravær etter at varsel er mottatt, må være av typen DOK10P. 

Når karaktergrunnlaget mangler

I tilfeller hvor en elev for eksempel har 20-25 % fravær - kanskje alt er DOK10P - kan det likevel sendes varsel grunnet lærers vurderingsgrunnlag, og ytterligere fravær uansett årsak kan medføre IV i karakter. Det er altså ikke bare fraværsgrensen som medfører IV, men også oppmøte i timene og på prøver og innleveringer generelt. Er man i faresonen, er det viktig å ha god informasjon fra faglærer om hvordan man ligger an.

Ytterligere informasjon

Her er rundskrivet fra UDIR som forklarer hele fraværsgrensen.

Klarer man seg med en kortere tekst som ikke viser hele regelverket, så kan denne teksten fra UDIR være grei. 

UDIR har laget en FAQ til fraværsgrensen – sikkert fiktiv – men i alle fall spørsmål og svar.


Publisert 19. november 2019, oppdatert 19. november 2019.