Mobbeteamet

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Mobbeteamet hjelper elever som blir utsatt for trakassering og mobbing på Buskerud videregående skole. All jobbing i teamet bygger på skolens «Handlingsplan mot mobbing og trakassering». Vi som jobber i temaet, er John Arne Grøtterud som til vanlig jobber på TIP på begge avdelinger, og Hanne Solberg Ødegård som jobber som rådgiver på Buskerud.

Om du er elev eller foresatt og er bekymret for en elev eller du selv eller barnet ditt føler seg mobbet eller trakassert, ta kontakt med en av oss. Vi kan treffes på følgende telefonnummer og e-post:

John Arne Grøtterud, telefon 95 97 40 49 eller john.gr...@bfk.no    

Hanne Solberg Ødegård, telefon 95 03 23 52 eller hanne.solbe...@bfk.no         

Handlingsplan mot mobbing og trakassering.


Publisert 6. mars 2014, oppdatert 12. juni 2018.