Elevtjenesten

Skolen har ulike tjenester som elevene kan bruke i skolehverdagen sin. Disse tjenestene er oppført i venstremargen. I tillegg bruker vi elevtjenesten.no - sjekk ut appen!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevtjenesten er en app der du kan chatte med rådgivere, helsesøstre, mobbeteamet og kontorpersonalet. 

Du skal bruke denne appen når du henvender deg til oss.

Du finner appen i App Store og Google Play.Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. august 2018.