Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir-2-2010 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommenterer til denne lovparagrafen. 

Les mer om vårt Team mot Mobbing og Trakassering og vår handlingsplan mot mobbing og trakassering.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. mai 2019.