Eksamen

Sentralgitt skriftlig eksamen våren 2020 er avlyst pga. koronaviruset.

25.3.2020: 

Sentralgitt skriftlig eksamen våren 2020 er avlyst. Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske. De ser også nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Les mer på Utdanningsdirektoratets sider.

 

_________________________________________________________________________

Våreksamen er ordinær eksamenstid. Høsteksamen er for kandidater som må opp til eksamen fordi de var syke under ordinær eksamen eller ikke har bestått faget til standpunkt eller til eksamen. Oppmelding til høsteksamen gjøres av den enkelte elev. Det er et eget skjema for dette som du får i resepsjonen på Buskerud vgs.

Muntlige og praktisk muntlige eksamener offentliggjøres 48 timer før gjennomføring. 

Privatister melder seg opp til eksamen på dette nettstedet:  www.privatistweb.no 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 25. mars 2020.