Viser 3 ansatte fra Flesberg tannklinikk

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Knut Ekre Tannlege BFK Tannhelse Flesberg tannklinikk Send e-post til Knut.Ekre@bfk.no
May Elisabeth Hansen Renholder BFK Tannhelse Flesberg tannklinikk Send e-post til May.Elisabeth.Hansen@bfk.no
Anita Scheller Tannhelsesekretær BFK Tannhelse Flesberg tannklinikk Send e-post til anita.scheller@bfk.no