Viser 3 ansatte fra Sætre tannklinikk

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Kristine Block Tannlege BFK Tannhelse Sætre tannklinikk Send e-post til Kristine.Block@bfk.no
Ann-Magritt Tosseviken Renholder BFK Tannhelse Sætre tannklinikk Send e-post til Ann-Magritt.Tosseviken@bfk.no
Margareta Westergren tannhelsesekretær ved Sætre tannklinikk BFK Tannhelse Sætre tannklinikk Send e-post til margareta.westergren@bfk.no