Bilde av Kit Hedegart Flaata

Lærer i naturbruk og skogbruk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Bygg/anleggsteknikk/Naturbruk
Stilling
Lektor med tillegg. Butikkansatt Felleskjøpet.
Telefon
E-post
Kit.Hedega...@bfk.no