Bilde av Wenche Lien
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Avdelingsledere
Stilling
avd. leder
Telefon
E-post
Wenche...@bfk.no