Bilde av Camilla Kristensen

Kontaktlærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
Camilla.K...@bfk.no