Bilde av Yvonne Florvik

Gjennomføre tilrettlagt undervisning på ressurssenteret

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Yrkesfaglærer HO/Hudpleier/Barne- og ungdomsarbeider
Telefon
E-post
Yvonne....@bfk.no